femmes logo

Co je průvodní dopis a jak ho správně vytvořit?

3. 2. 2023
průvodní dopis

Obsah

Průvodní dopis je dopis, který se posílá spolu s jinými dokumenty, jako je životopis, při ucházení se o pracovní místo. Jeho účelem je představit se a uvést důvody, proč byste měli být zvažováni pro danou pozici nebo projekt ve firmě. Průvodní dopis by měl být krátký, jasný a stručný, a měl by obsahovat klíčové informace o vás a vašich zkušenostech. 

Jak správně vytvořit průvodní dopis? 

  1. Zjistěte, komu dopis posíláte. Ujistěte se, že máte k dispozici jméno a kontaktní údaje osoby, které dopis posíláte. Pokud není jméno k dispozici, použijte název pozice nebo oddělení. 
  1. Zamyslete se, proč se ucházíte o konkrétní pozici nebo projekt. Zvažte, proč byste měli být jako kandidáti zvažováni a jaké zkušenosti nebo dovednosti máte, které by mohly být pro pozici nebo projekt užitečné. 
  1. Ukažte svoji znalost o společnosti a pozici. Ukázat, že jste se zajímali o pozici a že jste se dozvěděli něco o společnosti, pro vás bude velkým plusem.
  1. Stručně a jasně prezentujte své zkušenosti a dovednosti. Ukázat, jak jsou vaše zkušenosti a dovednosti relevantní pro pozici nebo projekt, na který se hlásíte, je velice zásadní.
  1. Pište aktivní slovesa. Používejte při psaní aktivní slovesa, abyste ukázali, že jste aktivní a zodpovědný kandidát. 
  1. Ujistěte se, že dopis je profesionální a gramaticky správný. Dopis by měl být velmi dobře formulován a bez gramatických nebo pravopisných chyb. 
  1. Připojte životopis nebo jiné dokumenty. Připojte veškeré relevantní dokumenty, jako jsou reference nebo certifikáty, které by mohly být pro pozici nebo projekt užitečné. 
  1. Závěr dopisu. V závěru dopisu poděkujte za pozornost a nabídněte kontaktní údaje pro další komunikaci. Můžete také znovu zdůraznit své zkušenosti a dovednosti a proč se podle vás na danou pozici hodíte.
  1. Zkontrolujte si dopis. Před odesláním dopisu si jej pečlivě ještě znovu přečtěte a zkontrolujte, zda je gramaticky správný a profesionálně formulovaný. 
  1. Odešlete dopis. Odešlete dopis spolu s dalšími dokumenty na správnou adresu a ujistěte se, e nezapomenete uvést do emailu také výstižný předmět.

Ukázka průvodního dopisu

Vážený pane/paní [jméno zaměstnavatele nebo HR pracovníka],

Ráda bych Vás touto cestou informovala o mém zájmu o pozici [název pozice], kterou jste v současnosti hledali.

Jsem zkušená [popište své zkušenosti a odbornost] a věřím, že mohu být užitečným členem týmu. Jsem motivovaná, samostatná a ráda se učím novým věcem.

V příloze naleznete můj životopis a motivační dopis, ve kterých uvádím další informace o mých zkušenostech a schopnostech. Pokud máte jakékoliv otázky nebo potřebujete dodatečné informace, neváhejte se na mě obrátit.

Děkuji Vám za pozornost a těším se na možnost se s Vámi setkat osobně.

S pozdravem,

[vaše jméno a podpis]

Závěr:

Je důležité si uvědomit, že průvodní dopis je první věc, kterou zaměstnavatel uvidí a může rozhodnout o tom, zda se vůbec podívá na váš životopis nebo další dokumenty. Je proto důležité, aby byl průvodní dopis profesionálně formulovaný, stručný a jasný a aby zdůrazňoval vaše zkušenosti a dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici nebo projekt. 


Mohlo by vás také zajímat:

seberozvoj
Femmes.cz – Copyright © 2024