femmes logo

Jak vytvořit úspěšný motivační dopis – příklady a rady

3. 2. 2023
Jak vytvořit úspěšný motivační dopis

Obsah

Motivační dopis je důležitou součástí při hledání práce nebo při ucházení se o stipendium či jinou příležitost. Pro někoho může být těžké vytvořit úspěšný motivační dopis, proto jsme pro vás připravili několik rad a příkladů, jak na to. 

Příklady a rady

  1. Zjistěte si co nejvíce informací o pozici nebo příležitosti, o kterou se ucházíte. To vám pomůže lépe se přizpůsobit a zdůraznit své zkušenosti a dovednosti, které jsou pro danou pozici důležité. 
  1. Strukturujte svůj motivační dopis tak, aby byl jasný a snadno čitelný. Měl by obsahovat úvod, tělo a závěr. V úvodu byste se měli představit a zdůraznit, proč se ucházíte o danou pozici nebo příležitost. Tělo by mělo obsahovat informace o vašich zkušenostech a dovednostech, které jsou pro danou pozici důležité. Závěr by měl být shrnutím vašich silných stránek a prohlášením o vašem zájmu o pozici. 
  1. Používejte specifické příklady a uveďte konkrétní čísla a údaje, které ilustrují vaše zkušenosti a dovednosti. Například místo toho, abyste řekli, že jste vedli tým, uveďte počet lidí, které jste vedli a jaký byl výsledek vaší práce. 
  1. Dbejte na jazykovou úpravu a gramatiku. Nepoužívejte slang a textové zkratky. Zkontrolujte svůj motivační dopis, aby neobsahoval žádné chyby. 
  1. Buďte konkrétní a struční.
  1. Neplýtvejte slovy a udržujte svůj motivační dopis co nejkratším možným způsobem. Cílem je zaujmout pozornost čtenáře a přesvědčit ho, že jste vhodným kandidátem pro danou pozici nebo příležitost. 

Ukázka motivačního dopisu:

Vážený pane/paní [příjmení],

Ráda bych Vás informovala o svém zájmu o pozici [název pozice] ve Vaší společnosti [název společnosti]. Jako absolventkou [vaše vzdělání a specializace] jsem se rozvinula ve schopnostech [konkrétní schopnosti], které považuji za relevantní pro tuto pozici.

Během své kariéry jsem se specializovala na [popište svou specializaci a relevantní zkušenosti]. V rámci svého posledního působení jako [název předchozí pozice] jsem se významně podílela na [popište svůj přínos k předchozí společnosti]. Jsem si jistá, že bych mohla být stejným přínosem i pro Vaši firmu.

Mým cílem je pracovat pro společnost, která je na špičce svého oboru a která se vyznačuje inovativním a zákaznicky orientovaným přístupem. Jsem přesvědčena, že právě Vaše společnost splňuje tato kritéria.

Byla bych moc ráda, kdybychom se mohli osobně pobavit o mých schopnostech a zájmech a o tom, jak bych se mohla podílet na rozvoji Vaši společnost.

S pozdravem,

[vaše jméno]

Závěr: 

Vytvoření úspěšného motivačního dopisu vyžaduje čas a úsilí. Využijte naše rady a příklady k vytvoření dopisu, který bude zdůrazňovat vaše silné stránky a ukáže, proč jste tou nejlepší volbou pro danou pozici nebo příležitost. Nezapomeňte, že kromě motivačního dopisu, je důležité připravit i profesionální životopis, který by měl být aktuální, úplný a stručný. 


Mohlo by vás také zajímat:

seberozvoj
Femmes.cz – Copyright © 2024